Kolonie letnie 2023

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w 2023 roku organizuje wypoczynek letni w formie kolonii. W organizowanym wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie kolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w

Półkolonie letnie 2023

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  w 2023 roku organizuje wypoczynek letni w formie półkolonii. W organizowanym  wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie półkolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 450 zł

Wnioski o dofinansowanie działalności sportowej

Zostały 4 tygodnie do końca naboru wniosków w ramach Rządowego Programu KLUB 2023. Zachęcamy wszystkie kluby sportowe z województwa małopolskiego spełniające kryteria Programu, zawarte w regulaminie (https://rzadowyprogramklub.pl/) do składania wniosków o dofinansowanie działalności sportowej. Szczegóły na: https://rzadowyprogramklub.pl/ Termin składania wniosków mija o godz. 23.59 w dn. 24 kwietnia 2023 r.

Rządowy program KLUB 2023 – nabór wniosków

W dniu 1 marca o godzinie 13.45 ruszy kolejna edycja Rządowego Programu KLUB. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i Zasadami uczestnictwa co ułatwi złożenie wniosku po uruchomieniu systemu. W woj. małopolskim operatorem jest Małopolskie Zrzeszenie LZS w Krakowie z siedzibą przy ul. Batorego 2. Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznej platformy obiegu dokumentów AMODIT, szczegóły na stronie: www.rzadowyprogramklub.pl. O dofinansowanie mogą ubiegać się kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z

Rządowy program KLUB 2023

W wyniku dokonanego rozstrzygnięcia naboru, Minister Sportu i Turystyki wyłonił ogólnopolskiego operatora Programu Klub – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, przyznając na rok 2023 dofinansowanie w wys. 75 mln zł. Operator będzie realizował program w latach 2023 – 2025. Dzięki wprowadzonemu modelowi zarządzania Programem Klub przez operatora, udało nam się w ubiegłym roku objąć wsparciem rekordową liczbę 5776 klubów sportowych. Wsparcie trafiło do wszystkich małych i średnich klubów, które spełniły kryteria formalne naboru. Aby nadal rozwijać projekt i docierać do kolejnych środowisk, wyłoniliśmy