Aktywność wiejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych w kontekście wspólnych działań rolników”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli z terenu województwa łódzkiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego we wrześniu i październiku 2020 roku.

Głównym celem projektu jest działanie na rzecz uczniów szkół rolniczych służące zwiększeniu ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych rolników, takich jak sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, działanie Współpraca, spółdzielczości czy kooperatyw spożywczych itp. Cel ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego.

Projekt ten ma się przyczynić do stworzenia w świadomości odbiorców operacji wizji wielofunkcyjnego, zrównoważonego, przyjaznego środowisku  rozwoju polskiej  wsi, która będzie miejscem  atrakcyjnym do życia i pracy, poprzez wzrost dochodów i stwarzanie warunków na wsi sprzyjającym pozostawaniu na tych terenach.

Podmioty, szkoły rolnicze, chcące wziąć udział w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny 503 879 401. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. „Współdziałanie rolników szansa ich rozwoju na obszarach Wiejskich Polski”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli z województwa mazowieckiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego we wrześniu i październiku 2020 roku, w terminach 28-30 września oraz 1-3 i 5-7 października 2020 roku.

Głównym celem projektu jest działanie na rzecz uczniów szkół rolniczych służące zwiększeniu ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych rolników, takich jak sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, działanie Współpraca, spółdzielczości czy kooperatyw spożywczych itp. Cel ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego.

Projekt ten ma się przyczynić do stworzenia w świadomości odbiorców operacji wizji wielofunkcyjnego, zrównoważonego, przyjaznego środowisku  rozwoju polskiej  wsi, która będzie miejscem  atrakcyjnym do życia i pracy, poprzez wzrost dochodów i stwarzanie warunków na wsi sprzyjającym pozostawaniu na tych terenach.

Podmioty, szkoły rolnicze, chcące wziąć udział w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny 503 879 401. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe.

Sprawozdanie z podjętych działań

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w dniach 28-30 września, 1-3 października oraz 5-7 października 2020 roku zorganizowało trzy szkolenia pt. „Współdziałanie rolników szansa ich rozwoju na obszarach Wiejskich Polski”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021. W szkoleniu wraz z wyjazdem studyjnym, udział wzięło 75 przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej. Trzydniowe bezpłatne szkolenie odbyło się w Domu Wczasowym U Kuspra w Zakopanem.

Pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy mogli zapoznać się między innymi z prawnymi i organizacyjnymi aspektami wspólnych działań rolników, takimi jak: Grupy Producentów Rolnych, spółdzielnie czy Działanie Współpraca. Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, prezentujący w praktyce działania wspólne rolników. Uczestnicy odwiedzili m.in.: TatrzańskoBeskidzką Spółdzielnie Producentów „Gazdowie, Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa, czy Sądecką Grupę Producentów Owoców i Warzyw Owoc Łącki. Przykłady te przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego. Trzeciego dnia uczestnicy ponownie mieli okazję zapoznać się z innymi przykładami wspólnych działań rolników, m.in. RHD, kooperatywy spożywcze, sprzedaż bezpośrednia.

Partnerami projektu są: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion,  Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Karolina Job.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.