Informacja o szkoleniu – Łódzkie KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. ,,Zrzeszanie się rolników szansą na dywersyfikację dochodów w gospodarstwie rolnym,, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2022-2023, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli z terenu województwa łódzkiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego w terminie: 19-21 września, 20-22 września, 21-23 września oraz 26-28 września 2022 roku.

Głównym celem projektu jest działanie na rzecz uczniów szkół rolniczych służące zwiększeniu ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych rolników, takich jak sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, działanie Współpraca, spółdzielczości czy kooperatyw spożywczych itp. Cel ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego.

Projekt ten ma się przyczynić do stworzenia w świadomości odbiorców operacji wizji wielofunkcyjnego, zrównoważonego, przyjaznego środowisku rozwoju polskiej wsi, która będzie miejscem atrakcyjnym do życia i pracy, poprzez wzrost dochodów i stwarzanie warunków na wsi sprzyjającym pozostawaniu na tych terenach. Działania związane z realizacją projektu pozwolą poszerzyć wiedzę i umiejętności przez uczniów szkół rolniczych, nauczycieli z zakresu wspólnych działań rolników, przedsiębiorczości oraz pozyskiwania dodatkowych dochodów w gospodarstwie rolnym.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Harmonogram szkolenia:

I dzień:

12.30 – 13.30 – zakwaterowanie uczestników szkoleniach, sprawy organizacyjne, przerwa kawowa powitalna – ciągła
13.30 – 15.00 – Prawne i organizacyjne aspekty wspólnych działań rolników– m.in. działanie Współpraca, Grupy Producentów Rolnych, Spółdzielnie
15.00 – 15.45 – obiad
15.45 – 17.15 – Prawne i organizacyjne aspekty wspólnych działań rolników– m.in. działanie Współpraca, Grupy Producentów Rolnych, Spółdzielnie
17.15 – 17.30 – przerwa kawowa
17.30 – 19.45 – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
20.00 – 21.00 – kolacja

II dzień – wyjazd studyjny

8.00 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 19.00 – Wyjazd studyjny będzie prezentował przykłady działań na obszarach wiejskich zgodnych z tematyką projektu. W ramach niego planujemy odwiedzić trzy podmioty: 1) działalność Stowarzyszenia, skupiającego rolników, producentów rolnych w kontekście ich współpracy, celem sprzedaży produktów rolnych, kooperacji w tym aspekcie, 2) Współpraca rolników w kontekście spółdzielni rolniczej, wspólnego łączenia się rolników, celem zwiększenia sprzedaży, wzrostu ich dochodowości, 3) Współpracy rolników w kontekście realizacji wspólnych inwestycji, czy to formalnych czy nieformalnych wspólnych realizacji projektów, działań w środowisku lokalnym

19.00 – 20.00 – kolacja

III dzień

7.00 – 8.00 – śniadanie
8.00 – 10.15 – Wykorzystanie różnorodnych form do wspólnych działań rolników na obszarach wiejskich, m.in. spółdzielczość, kooperatywy spożywcze, skrócone łańcuchy dostaw
10.15 – 10.30 – przerwa kawowa
10.30 – 12.45 – Zagraniczne i krajowe przykłady działań wspólnych rolników na obszarach wiejskich
13.00 – 14.00 – obiad

Karta zgłoszeń
Pobierz: Karta zgłoszeniowa