Kolonie letnie 2023

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w 2023 roku organizuje wypoczynek letni w formie kolonii. W organizowanym wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie.
Wypoczynek letni dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie kolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000 zł na uczestnika.

Kolonie, jak każdego roku, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.

Organizując wypoczynek dla najmłodszych mamy na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom zasłużonego, bezpiecznego odpoczynku, jednak przy uwzględnieniu celów pośrednich, które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki antyalkoholowej (m.in. promowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie higienicznego, zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, podnoszenie kultury osobistej dzieci, a także podnoszenie bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym).

„Wypoczynek letni dla dzieci rolników w formie kolonii w 2023 r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika.”