Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie
ul. Stefana Batorego 2/19
31-135 Kraków
REGON: 007020945
KRS: 0000015261

tel. 12 633 02 50
tel./fax 12 633 05 60

Bank PeKao SA
87 1240 4722 1111 0000 4860 3454

  mzlzs@onet.pl
  jacek.kucybala@tlen.pl

Adresy Terenowych Zrzeszeń Ludowe Zespoły Sportowe:

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olkuszu
32-300 Olkusz
ul. Wiejska 1A
www.lzs.olkusz.pl