Wypoczynek zimowy w formie zimowisk

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w 2023 roku organizuje wypoczynek zimowy w formie zimowisk. W organizowanym wypoczynku zimowym będą brały udział dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie zimowisk został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900 zł

Informacja o szkoleniu – Łódzkie KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność. Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. ,,Zrzeszanie się rolników szansą na dywersyfikację dochodów w

„Konsolidacja gospodarstw rolnych w kontekście wzrostu ich dochodowości”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja  i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. „Konsolidacja gospodarstw rolnych w kontekście wzrostu ich dochodowości”

Saharyjski upał nie straszny Radziszowiance – zwycięski remis w ostatniej minucie gry!

Tym razem stadion Krakusa w krakowskich Swoszowicach przywitał uczestników finałowego turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” iście afrykańskim klimatem. Termometry wskazywały w cieniu 36 – 37 kresek, a w słońcu… brak skali! Dla zespołów Akademii Piłkarskiej Gołcza, Jałowca Stryszawa, Radziszowianki Radziszów i Strumienia Polanka Wielka taka aura okazała się nie straszna. Ba zaproponowana formuła by grać systemem pucharowym nie znalazła uznania trenerów i turniej odbył się systemem „każdy z każdym”. Turniej rozpoczął mecz AP Gołczy z Jałowcem i po trzech golach Wiktora

Wypoczynek letni w formie półkolonii

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  w 2022 roku organizuje wypoczynek letni w formie półkolonii. W organizowanym  wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie półkolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 450 zł