Półkolonie Letnie 2024

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  w 2024 roku organizuje wypoczynek letni w formie półkolonii. W organizowanym  wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie.

Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia    i praktyki zdrowotnej w formie półkolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 450 zł na każdego uczestnika.

Półkolonie, jak każdego roku, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.

Organizując wypoczynek dla najmłodszych mamy na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom zasłużonego, bezpiecznego odpoczynku,  jednak przy uwzględnieniu celów pośrednich,  które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki antyalkoholowej (m.in. promowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie higienicznego, zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, podnoszenie kultury osobistej dzieci, a także podnoszenie bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym).

Podczas każdego turnusu dzieci biorą też udział w licznych wyjazdach – mających na celu zarówno rozrywkę jak i edukację, takich jak: kino, park wodny, wycieczki w góry, wesołe miasteczko, park trampolin.

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii w 2024 r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 450,00 zł na każdego uczestnika.”