SKŁAD PREZYDIUM
Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie.

L.p Nazwisko i imię Funkcja
1 JACEK DONIEC Przewodniczący
2 JERZY BĄK Zastępca Przewodniczącego
3 ALEKSANDER GIERTLER Zastępca Przewodniczącego
4 JACEK KUCYBAŁA Zastępca Przewodniczącego
5 JÓZEF REGULSKI Sekretarz
6 CZESŁAW SADKO Skarbnik
7 KAZIMIERZ GAWRYAŁ Członek Prezydium
8 STANISŁAW HOLIK Członek Prezydium
9 KAZIMIERZ KUZON Członek Prezydium
10 JANUSZ MENTLEWICZ Członek Prezydium
11 JÓZEF TUREK Członek Prezydium
MIECZYSŁAW NOWAKOWSKI Prezes Honorowy Małopolskiego Zrzeszenia LZS

SKŁAD PLENUM
Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie.

L.p Nazwisko i imię
1 Bałos Adam
2 Bałos Kazimierz
3 Bąk Jerzy
4 Bojda Stanisław
5 Borowiec Czesław
6 Cebula Mieczysław
7 Doniec Jacek
8 Dudzik Józef
9 Gawryał Kazimierz
10 Giertler Aleksander
11 Gliwa Stanisław
12 Głowacz Tadeusz
13 Gołda Stanisław
14 Góralczyk Kazimierz
15 Holik Mieczysław
16 Holik Stanisław
17 Jurkiewicz Zbigniew
18 Kapecki Kazimierz
19 Kasprzyk Jerzy
20 Klęk Zbigniew
21 Kokot Jerzy
22 Kolbrecka Józefa
23 Kożuch Zbigniew
24 Kucybała Jacek
25 Kulawik Eugeniusz
26 Kuzon Kazimierz
27 Marzec Jerzy
28 Mazur Tadeusz
29 Mentlewicz Janusz
30 Ogórek Antoni
31 Regulski Jozef
32 Ruman Marek
33 Rusin Zbigniew
34 Sadko Czesław
35 Sawina Adam
36 Sroka Franciszek
37 Szczerbowski Tadeusz
38 Szczęśniak Alojzy
39 Śmiech Franciszek
40 Turek Józef
41 Wlazło Julian
42 Wójcik Jan

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie.

L.p Nazwisko i imię Funkcja
1 STANISŁAW MARCZEWSKI Przewodniczący
2 STANISŁAW HERCHEL Członek Komisji
3 JÓZEFA MARTA JELONEK Członek Komisji
4 EDMUND NIKIEL Członek Komisji
5 CZESŁAW ULMAN Członek Komisji