Wypoczynek zimowy w formie zimowisk

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w 2023 roku organizuje wypoczynek zimowy w formie zimowisk.
W organizowanym wypoczynku zimowym będą brały udział dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie zimowisk został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900 zł na uczestnika.

Zimowiska, jak każdego roku, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.

Organizując wypoczynek dla najmłodszych mamy na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom zasłużonego, bezpiecznego odpoczynku, jednak przy uwzględnieniu celów pośrednich, które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki antyalkoholowej (m.in. promowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie higienicznego, zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, podnoszenie kultury osobistej dzieci, a także podnoszenie bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym).
Podczas każdego turnusu dzieci biorą też udział w licznych wyjazdach – mających na celu zarówno rozrywkę jak i edukację, takich jak: kino, park wodny, wycieczki w góry, wycieczki piesze dolinami, park trampolin, lodowisko.

„Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w formie zimowisk – turnusów wyjazdowych – w 2023 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika.”