Aleksander Giertler nie żyje!

4 kwietnia zmarł Zastępca Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS pełniący także od wielu lat funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia w Nowym Sączu znany i ceniony nasz działacz Aleksander Giertler.
Urodzony 27 grudnia 1945 roku w Nowym Targu wstąpił do Zrzeszenia LZS w 1964 roku i praktycznie całe swe dorosłe życie poświęcił na rzecz rozwoju sportu zarówno w swym środowisku jak i w całej Małopolsce. Przez kilka kadencji pełnił także funkcję członka Rady Głównej naszego Zrzeszenia.

W 1984 roku odznaczony został tytułem Zasłużony Działacz LZS, a w 1999 roku nadano Mu tytuł Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. Rok później został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Koleżeński, sumienny, zawsze służył swoim bogatym doświadczeniem młodszym kolegom.
Poza działalnością w Zrzeszeniu LZS aktywnie działał w turystyce – Polskiej Organizacji Turystycznej i Nowosądeckiej Izbie Turystyki.
W żalu i smutku łączymy się z Rodziną Zmarłego. Cześć Jego pamięci!

Msza święta żałobna odbędzie się w sobotę 17 kwietnia o godz. 10-tej w Kościele Parafii Świętego Floriana w Chorzowie ul. Księdza Konrada Szwedy 1.
Pogrzeb na Cmentarzu Mariackim w Chorzowie ul. Janasa o godz. 11-tej.