Projekt „Zrzeszanie się rolników szansą na dywersyfikację dochodowości gospodarstw rolnych”

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty w związku z realizacją projektu pt. „Zrzeszanie się rolników szansą na dywersyfikację dochodowości gospodarstw rolnych”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w Zakopanem – DW u Kuspra w terminie: 14-16 czerwca lub 16-18 czerwca lub 21-23 czerwca 2021 roku.

Głównym celem projektu jest działanie na rzecz uczniów szkół rolniczych służące zwiększeniu ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych rolników, takich jak sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, działanie Współpraca, spółdzielczości czy kooperatyw spożywczych itp. Cel ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego.

Projekt ten ma się przyczynić do stworzenia w świadomości odbiorców operacji wizji wielofunkcyjnego, zrównoważonego, przyjaznego środowisku rozwoju polskiej wsi, która będzie miejscem atrakcyjnym do życia i pracy, poprzez wzrost dochodów i stwarzanie warunków na wsi sprzyjającym pozostawaniu na tych terenach.

Podmioty, szkoły rolnicze, chcące wziąć udział w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny 503 879 401. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, transport i wizyty studyjne drugiego dnia szkolenia.

Partnerami projektu są: Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność oraz Karolina Job.

Informacja o szkoleniu wielkopolskie
Harmonogram szkolenia wielkopolskie
Karta Zgłoszenia wielkopolska