Zapraszamy młodzież Małopolski do udziału w VI edycji „Wakacji z piłką nożną”!

Już odliczamy czas do startu VI edycji „Wakacji z piłką nożną 2018”! Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego obowiązki organizatora projektu ponownie zostały powierzone naszemu Zrzeszeniu. O tej decyzji niewątpliwie zaważyła znakomita organizacja poprzednich edycji i stale rosnąca ilość uczestniczących w tej wakacyjnej piłkarskiej przygodzie drużyn z całej Małopolski. Pierwsza edycja w 2013 roku zgromadziła na małopolskich boiskach ponad 5000 dzieci, ta ostatnia piąta już ponad 10000 uczestników, którzy wzięli udział w 176 turniejach! Łącznie przez pięć lat z możliwości sportowego spędzenia wakacji skorzystało blisko 40 000 dziewcząt i chłopców uczestniczących w turniejach gminnych, powiatowych, subregionalnych i turnieju finałowym.

O randze imprezy świadczy wysoka jej ocena wyrażona przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę w piśmie skierowanym do wszystkich prezydentów, burmistrzów oraz wójtów Miast i Gmin z terenu Małopolski. Czytamy „Powstała w 2013 roku inicjatywa Województwa Małopolskiego dotycząca letniej aktywizacji młodzieży zyskała bardzo dobre przyjęcie i wysoką ocenę zarówno w środowisku samorządowym, sportowym, wśród rodziców, jak i samych dzieci. Owocem projektu jest ciekawy i aktywny wypoczynek w okresie wakacji, promocja zdrowego trybu życia, podnoszenie sprawności fizycznej młodego pokolenia i selekcja uzdolnionej sportowo młodzieży.”

Wzorem lat poprzednich projekt skierowany jest tym razem do dziewcząt i chłopców urodzonych w 2005 roku i młodszych.

Zgłoszona do turnieju drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników, a impreza podzielona jest na 4 etapy: gminny, powiatowy, subregionalny i finałowy. Najlepsi zawodnicy zostaną zaproszeni na tygodniowy obóz sportowo-wypoczynkowy w czasie którego prowadzone będą treningi przez trenerów najlepszych zespołów.

Dla VI edycji turnieju (podobnie jak w latach ubiegłych) uruchomiona zostanie strona internetowa www.wakacjezpilka.pl gdzie informować będziemy o imprezach począwszy od szczebla gminnego, a na małopolskim finale kończąc.

We wspomnianym liście Marszałek Jacek Krupa pisze: „Życzyłbym sobie aby „Wakacje z piłką nożną” były obszarem współpracy samorządów lokalnych, instytucji i środowisk sportowych oraz szkół podstawowych na rzecz rozwoju sportu i rekreacji dając równocześnie możliwość odkrywania rodzących się już w szkołach podstawowych talentów.

I dalej: „Wierzę, że wielu młodych zawodników, biorących udział w małopolskiej inicjatywie będziemy mogli w przyszłości dopingować jako reprezentantów Małopolski i kraju”.

„Mając na uwadze sukces ubiegłorocznych edycji projektu i stawiając na rozwój sportu w województwie, zachęcam gorąco Państwa do udziału w projekcie i podjęcia współpracy z Małopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie.

Życzę równocześnie wszystkim uczestnikom rozgrywek czystej gry i rywalizacji na wysokim poziomie, dużo radości czerpanej z gry w piłkę nożną, która z pewnością dostarczy zawodnikom i ich opiekunom mnóstwo sportowych wrażeń i emocji.”

Jak już wspomniano cytując Marszałka Krupę – organizatorem VI edycji „Wakacji z piłką nożną 2018” jest Małopolskie Zrzeszenie LZS. Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać na adres organizatora: ul. Batorego 2/19, 31-135 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: mzls@onet.pl Informacje o turnieju także pod nr tel. 12 633 02 50 oraz 12 633 05 60.

Wszystkie niezbędne dokumenty, regulamin imprezy znajdują się na wspomnianej stronie www.wakacjezpilka.pl

Zachęcamy wszystkie gminy, powiaty do udziału w tej pięknej imprezie!