KSOW 2017 – sprawozdanie

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w dniach 26 września – 1 października 2017 roku realizowało projekt pt.: „Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie krajów UE”. Obejmował on swym zakresem zorganizowanie sześciodniowego wyjazdu studyjnego do Słowacji, Czech, Węgier i Austrii.

Celem projektu było zapoznanie uczestników wyjazdu z dobrymi praktykami z zakresu tworzenia obiektów sportowych dofinansowanych ze środków z UE oraz ich funkcjonowania w danych krajach. W wyjeździe uczestniczyło 12 osób, w skład których wchodzili przedstawiciele lidera projektu – Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, partnerów: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Konferencje Naukowe Piotr Rachwał, Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność oraz pozostałych instytucji: klubów sportowych, lokalnych grup działania i jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy odwiedzili 11 obiektów sportowych. Największe wrażenie zrobił kompleks basenów termalnych w Hajduszoboszlo, z którego rocznie korzysta milion osób. Ponadto uczestnicy mieli okazję odwiedzić stadiony piłkarskie w Linzu czy w Popradzie, hale sportowe m.in. w Egerze czy Erdzie, stadion hokejowy w Ostrawie, czy kompleks basenów termalnych w Dunajskiej Stredzie.

Wszystkie odwiedzane w ramach projektu obiekty sportowe dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej (eksploatacja, modernizacja, remonty bieżące), W ramach operacji zostało wydane również 500 broszur informacyjnych opisujących prezentowane miejsca na trasie wyjazdu z zakresu tworzenia nowych obiektów sportowych oraz ich wykorzystania.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt opracowany przez Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020