Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin rolniczych

Informujemy, że Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w bieżącym roku organizuje wypoczynek letni w formie półkolonii. W tej formie spędzania czasu wolnego mogą brać udział dzieci i młodzież, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS zamieszkujących tereny wiejskie.

Półkolonie, jak każdego roku, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.

Organizując wypoczynek dla najmłodszych mamy na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom zasłużonego, bezpiecznego odpoczynku, jednak przy uwzględnieniu celów pośrednich, które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki antyalkoholowej (m.in. promowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie higienicznego, zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, podnoszenie kultury osobistej dzieci, a także podnoszenie bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym).

Podczas każdego turnusu dzieci biorą też udział w licznych wyjazdach – mających na celu zarówno rozrywkę jak i edukację, takich jak: kino, park wodny, wycieczki w góry, wesołe miasteczko, park trampolin.

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii w 2021 r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 375,00 zł na każdego uczestnika.”