Obradowało Prezydium Małopolskiego Zrzeszenia

20 czerwca w siedzibie Zrzeszenia odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Małopolskiego Zrzeszenia. Obradom przewodniczył Prezes Jacek Doniec a omówiono kolejno.

W pierwszej kolejności omówiono decyzje, które zapadły w czasie V Małopolskiego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia, a następnie XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia, który odbył się w Warszawie 21 maja. Raport ze Zjazdu złożyli wszyscy Małopolscy delegaci, a rolę Małopolski podkreśla wybór Jacka Kucybały w skład Prezydium Rady Głównej i powierzenie Mu odpowiedzialnej funkcji skarbnika oraz Kazimierza Chrapczyńskiego do Centralnej Komisji Rewizyjnej.

Następnie Sekretarz Józef Regulski złożył sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

W kolejnej części obrad poświęcono uwagę tematom sportowym. Oceniono stan przygotowań do XVII Małopolskich Igrzysk, które odbędą się w Uściu Gorlickim. Informację tę złożył Stanisław Holik.

Jacek Kucybała poinformował o udziale naszej reprezentacji w Krajowych Mistrzostwach Zrzeszenia juniorów w kolarstwie szosowym, które przeprowadzono w Dobczycach, a także przedstawił szczegółową relację o projekcie finansowanym przez Małopolski Urząd Marszałkowski jakim jest IV edycja „Wakacji z piłką nożną”, których adresatem są dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Kucybała podkreślił, że Marszałek Małopolski Jacek Krupa przyjął nad imprezą patronat honorowy, a godność Ambasadora przyjął selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Adam Nawałka. Podkreślił wysoką ocenę poprzedniej edycji, która zdecydowała o powierzeniu Zrzeszeniu organizacji kolejnej edycji, wyraził nadzieję, że zostanie pokonana granica 10 000 uczestników co potwierdzają już pierwsze zgłoszenia ośrodków, które dotychczas nie brały udziału w imprezie.

Ostatnim punktem obrad była decyzja o szkoleniu działaczy Zrzeszenia, które przeprowadzone zostanie w dniach 27-29 października w Zawoi.

Podjęto także decyzję, ze kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się w siedzibie Zrzeszenia 22 sierpnia br.