„Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie krajów UE”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt opracowany przez małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w roku 2017 będzie realizowało projekt pt.:„Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie krajów UE”. Obejmuje on swym zakresem zorganizowanie sześciodniowego wyjazdu studyjnego do Słowacji, Czech , Węgier i Austrii. Celem projektu będzie zapoznanie uczestników wyjazdu z dobrymi praktykami z zakresu tworzenia obiektów sportowych dofinansowanych ze środków z UE oraz ich funkcjonowania w danych krajach.

W ramach operacji planowane jest również wydanie 500 broszur informacyjnych opisujących prezentowane miejsca na trasie wyjazdu z zakresu tworzenia nowych obiektów sportowych oraz ich wykorzystania, które następnie zostaną rozdysponowane podczas szkoleń i konferencji organizowanych przez podmioty uczestniczące w wyjeździe. Projekt realizowany będzie w ramach działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl